Hopp til innholdet

Sperreplan SGP

Sperreplan Sundvolden GP elite, lørdag 7. mai 2022.

Se løypebeskrivelse og kart her.
Program med passeringtider her.

Sted fra Sted til Fra klokken Til klokken Kommentar
Åsa Sundvollen 12:30 13:30
Hesselberg Åsa 13:00 13:30
Hønen Hesselberg 13:15 13:30
Bottilrud Hønen 13:15 13:30
Busund Bottilrud 13:15 13:45
Snyta Busund 13:15 13:45
Tyristrand Snyta 13:30 14:00
Vikersund (RV 350, Hatlekrysset) Tyristrand 13:00 14:15
Vikersund S (RV 350) Vikersund (Rv 350, Hatlekrysset) 13:50 14:15 Stenges av eget Politi og mobile vakter på kommando
Vikersund sentrum Vikersund S (FV284/RV 35) 13:45 14:20
Lortbrua Vikersund sentrum 13:45 14:30
Brygga Vikersund, Lortbrua 13:30 15:00
Granum Brygga 14:30 16:00
Kyllerud Granum 14:30 16:15
Opsahlsvingen Kyllerud 14:30 16:15
Delekant Opsahlsvingen 14:30 16:30
Sjåstad kirke Delekant 14:30 16:30
Ringeriksveien/Åmotveien Sjåstad kirke 14:45 16:30
Engerkrysset/Sylling Ringeriksveien/Åmotveien 15:00 16:45
Kyllerud Engerkrysset/Sylling 15:00 15:30
Brygga Kyllerud 14:30 16:00
Skaret Engerkrysset/Sylling 14:30 17:00
Skaret (Homledal) Skaret 16:30 17:00
Sønsterud Skaret (Homledal) 16:30 17:00 Ca-tider. Stenges av eget Politi og mobile vakter på kommando
Elstangen Sønsterud (rampe E16) 16:30 17:15
Sundvollen Elstangen 16:30 17:15 Ca-tider. Stenges av eget Politi og mobile vakter på kommando
Sundvollen Sundvollen 16:45 17:15
Sundvollen Sundvollen 16:45 17:15
Sundvollen Sundvollen 16:45 17:15
Krokkleiva Sundvollen 16:30 17.30

 

 

Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 38-44 km/t for denne etappen. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en bil merket med «SYKKELRITT SLUTT og grønt flagg». Uniformert politi og sivile vakter i gul vest vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt. Medgående trafikk i løypene vil gå tettere inn på rittet.