Sperreplan SGP

Sperreplan Sundvolden GP elite, lørdag 5. mai 2018.

Se løypebeskrivelse og kart her.

Sted fra Sted til Fra klokken Til klokken
Åsa Sundvollen 12:30 13:30
Hesselberg Åsa 13:00 13:30
Hønen Hesselberg 13:15 13:30
Bottilrud Hønen 13:15 13:30
Busund Bottilrud 13:15 13:45
Snyta Busund 13:15 13:45
Tyristrand Snyta 13:30 14:00
Vikersund (RV 35, Hatlekrysset) Tyristrand 13:30 14:15
Vikersund S (RV 35) Vikersund (Rv 35, Hatlekrysset) 13:50 14:15
Vikersund S (FV284/RV 35) Vikersund sentrum 13:00 14:20
Brygga Vikersund 13:30 15:00
Granum Brygga 14:30 16:00
Fagerli Granum 14:30 16:00
Sjåstad kirke Fagerli 14:30 16:30
Ringeriksveien/Åmotveien Sjåstad kirke 14:45 16:30
Engerkrysset (Sylling) Ringeriksveien/Åmotveien 15:00 15:30
Fagerli Engerkrysset (Sylling) 15:00 15:30
Brygga Fagerli 14:30 16:00
Engerkrysset (Sylling) Ringeriksveien/Åmotveien 15:45 16:30
Skaret Engerkrysset (Sylling) 15:00 17:00
Skaret Skaret 16:30 17:00
Sønsterud Skaret 16:30 17:00
Elstangen Sønsterud 16:30 17:15
Sundvollen Elstangen 16:30 17:00
Sundvollen (Dronningveien) Sundvollen (Åsaveien) 16:45 17:15
Krokkleiva Sundvollen 16:30 17.30

Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 38-44 km/t for denne etappen. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en politibil merket med «SYKKELRITT SLUTT». Uniformert politi og sivile vakter i gul vest vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt. Medgående trafikk i løypene vil gå tettere inn på rittet.

andersSperreplan SGP