Sperreplan SGP

Sperreplan Sundvolden GP elite, lørdag 11. mai 2019.

Se løypebeskrivelse og kart her.

Sted fra Sted til Fra klokken Til klokken
Åsa Sundvollen 12:30 13:30
Hesselberg Åsa 13:00 13:30
Hønen Hesselberg 13:15 13:30
Bottilrud Hønen 13:15 13:30
Busund Bottilrud 13:15 13:45
Snyta Busund 13:15 13:45
Tyristrand Snyta 13:30 14:00
Vikersund (RV 35, Hatlekrysset) Tyristrand 13:30 14:15
Vikersund S (RV 35) Vikersund (Rv 35, Hatlekrysset) 13:50 14:15
Vikersund S (FV284/RV 35) Vikersund sentrum 13:00 14:20
Brygga Vikersund 13:30 15:00
Granum Brygga 14:30 16:00
Fagerli Granum 14:30 16:00
Sjåstad kirke (Vestsideveien) Fagerli (Vestsideveien) 14:30 16:30
Ringeriksveien/Åmotveien Sjåstad kirke 14:45 16:30
Engerkrysset (Sylling) Ringeriksveien/Åmotveien 15:00 15:30
Fagerli Engerkrysset (Sylling) 15:00 15:30
Brygga Fagerli 14:30 16:00
Engerkrysset (Sylling) Ringeriksveien/Åmotveien 15:45 16:30
Skaret Engerkrysset (Sylling) 15:00 17:00
Skaret Skaret 16:30 17:00
Sønsterud Skaret 16:30 17:00
Elstangen Sønsterud 16:30 17:15
Sundvollen Elstangen 16:30 17:00
Sundvollen (Dronningveien) Sundvollen (Åsaveien) 16:45 17:15
Krokkleiva Sundvollen 16:30 17.30

Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 38-44 km/t for denne etappen. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en bil merket med «SYKKELRITT SLUTT og grønt flagg». Uniformert politi og sivile vakter i gul vest vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt. Medgående trafikk i løypene vil gå tettere inn på rittet.

andersSperreplan SGP