Sperreplan SGP junior

Sperreplan, Sundvolden GP, junior, lørdag 11. mai 2019.

Se løypebeskrivelse og kart her.

Sted fra Sted til Fra klokken Til klokken
Vik (E16) Sundvollen (E16) 08:25 08:35
Moskummen Vik 08:30 08:45
Kirkebakken/Prestegårdsveien Moskummen 08:30 08:45
Busund Kirkebakken/Prestegårdsveien 08:30 08:45
Snyta Busund 08:30 09:00
Tyristrand Snyta 08:45 09:15
Vikersund (RV 35, Hatlekrysset) Tyristrand 08:45 09:30
Vikersund S (RV 35) Vikersund (Rv 35, Hatlekrysset) 09:20 09:40
Vikersund S (FV284/RV 35) Vikersund sentrum 09:20 09:45
Fagerli Vikersund 09:00 10:15
Engerkrysset (Sylling) Fagerli 10:00 10:30
Skaret Engerkrysset (Sylling) 09:45 10:45
Skaret Skaret 10:15 10:45
Sønsterud Skaret 10:30 10:45
Elstangen Sønsterud 10:15 11:00
Sundvollen (E16) Elstangen (E16) 10:45 11:00
Sundvollen (Dronningveien) Sundvollen (Åsaveien til E16) 10:45 11:15
Krokkleiva Sundvollen 10:30 11:30

Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 36-41 km/t for denne etappen. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en bil merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg. Uniformert politi og sivile vakter i gul vest vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt. Medgående trafikk i løypene vil gå tettere inn på rittet.

andersSperreplan SGP junior