Sperreplan SGP junior

Sperreplan, Sundvolden GP, junior, lørdag 5. mai 2018.

Se løypebeskrivelse og kart her.

Sted fra Sted til Fra klokken Til klokken
Vik (E16) Sundvollen (E16) 08:25 08:35
Moskummen Vik 08:30 08:45
Kirkebakken/Prestegårdsveien Moskummen 08:30 08:45
Busund Kirkebakken/Prestegårdsveien 08:30 08:45
Snyta Busund 08:30 09:00
Tyristrand Snyta 08:45 09:15
Vikersund (RV 35, Hatlekrysset) Tyristrand 08:45 09:30
Vikersund S (RV 35) Vikersund (Rv 35, Hatlekrysset) 09:20 09:40
Vikersund S (FV284/RV 35) Vikersund sentrum 09:20 09:45
Fagerli Vikersund 09:00 10:15
Engerkrysset (Sylling) Fagerli 10:00 10:30
Skaret Engerkrysset (Sylling) 09:45 10:45
Skaret Skaret 10:15 10:45
Sønsterud Skaret 10:30 10:45
Elstangen Sønsterud 10:15 11:00
Sundvollen (E16) Elstangen (E16) 10:45 11:00
Sundvollen (Dronningveien) Sundvollen (Åsaveien til E16) 10:45 11:15
Krokkleiva Sundvollen 10:30 11:30

Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 36-41 km/t for denne etappen. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en politibil merket med «SYKKELRITT SLUTT». Uniformert politi og sivile vakter i gul vest vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt. Medgående trafikk i løypene vil gå tettere inn på rittet.

andersSperreplan SGP junior