Sperreplan RGP

Sperreplan Ringerike GP, søndag 12. mai 2019

Se løypebeskrivelse og kart her.

Strekning fra Strekning til Fra Til Kommentar
Veientoppen Hønefoss bru 11:15 11:45 Begge retninger
Flattumsgate/Stabells gate Soknedalsveien/Arnemannsveien 11:15 11:45
Soknedalsveien/Arnemannsveien Flattumsgate/Stabells gate 11:15 11:45
Heiern mølle Heradsbygdveien/Tryms vei 11:15 11:45
Ask Heiern mølle 11:30 12:00
Styggdalen Ask 11:45 12:00
Hønefoss sentrum(Stangs gate/Storgata) Styggdalen 11:45 12:00
RV 35/E16 (Gummikrysset) Hønefoss bru 11:45 12:15
Eggemoen RV 35/E16 (Gummikrysset) 11:45 12:30
Viul Hvalsmoen 11:45 12:30
Eggemoen Viul 11:45 12:30
Hvalsmoen Eggemoen 11:45 12:30
Klekkenveien/FV181 Viul 12:00 12:30
Klekken Klekkenveien/FV181 12:15 12:30
Hesselberg Klekken 12:15 12:45
Åsa Hesselberg 12:15 12:45
Sundvollen Åsa 12:15 13:00
Vik Sundvollen 12:45 13:00
Svensrud Vik 12:45 13:15
Busund Leine 13:00 14:00
Leine Svensrud 12:45 13:45
Leine Mosengbakken/Hundstadveien 12:45 13:45
Mosengbakken (Røyse) 12:45 13:45
Prestegårdsveien (Røyse) 12:45 13:45
Jørgen Moen vei (Røyse) 12:45 13:45
Trongmoen (Røyse) 12:45 13:45
Snyta Busund 13:30 15:00 To passeringer
Styggdalen Snyta 13:30 14:15
Hønefoss sentrum(Stangs gate/Storgata) Styggdalen 13:30 14:15
RV 35/E16 (Gummikrysset) Hønefoss bru 13:45 14:15
Hvalsmoen RV 35/E16 (Gummikrysset) 13:45 14:15
Viul Hvalsmoen 13:45 14:30
Knestanggata 13:45 14:30
Vang skole Knestanggata/Hvalsveien 13:45 14:30
Smeden Vang skole 14:00 14:30
Smeden 14:00 14:30
Hønen Smeden 14:00 14:45 Håndteres av Politi
Bottilrud Hønen 14:15 14:30 Håndteres av Politi
Busund Bottilrud 14:15 14:45
Styggdalen Snyta 14:15 15:00
Hønefoss sentrum (Kongens gate/ Stangs gate) Styggdalen 14:15 15:00
Stangs gate, Hønefoss sentrum 13:45 15:45 Begge retninger
Storgata Hønefoss 13:45 15:45 Begge retninger
Storgata/Søndre torv – Hønefoss 11:15 16:00 Begge retninger
Høybyveien – Riperbakken 14:15 15:45 Begge retninger
Ringveien 14:15 15:45 Begge retninger
Veientoppen Hønefoss bru 14:15 15:45 Begge retninger
Kongens gate, Hønefoss Slusing etter egen plan

 

 

Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 38-44 km/t for denne etappen. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en bil merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg. Uniformert politi og sivile vakter i gul vest vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt. Medgående trafikk i løypene vil gå tettere inn på rittet.

andersSperreplan RGP