Sperreplan RGP

Sperreplan Ringerike GP, søndag 6. mai 2018

Se løypebeskrivelse og kart her.

Strekning fra Strekning til Fra Til Kommentar
Veientoppen Hønefoss bru 11:15 11:45 Begge retninger
Flattumsgate/Stabells gate Soknedalsveien/Arnemannsveien 11:15 11:45
Soknedalsveien/Arnemannsveien Flattumsgate/Stabells gate 11:15 11:45
Heiern mølle Heradsbygdveien/Tryms vei 11:15 11:45
Ask Heiern mølle 11:30 12:00
Styggdalen Ask 11:45 12:00
Hønefoss sentrum(Stangs gate/Storgata) Styggdalen 11:45 12:00
RV 35/E16 (Gummikrysset) Hønefoss bru 11:45 12:15
Eggemoen RV 35/E16 (Gummikrysset) 11:45 12:30
Viul Hvalsmoen 11:45 12:30
Eggemoen Viul 11:45 12:30
Hvalsmoen Eggemoen 11:45 12:30
Klekkenveien/FV181 Viul 12:00 12:30
Klekken Klekkenveien/FV181 12:15 12:30
Hesselberg Klekken 12:15 12:45
Åsa Hesselberg 12:15 12:45
Sundvollen Åsa 12:15 13:00
Vik Sundvollen 12:45 13:00
Svensrud Vik 12:45 13:15
Busund Leine 13:00 14:00
Leine Svensrud 12:45 13:45
Leine Mosengbakken/Hundstadveien 12:45 13:45
Mosengbakken (Røyse) 12:45 13:45
Prestegårdsveien (Røyse) 12:45 13:45
Jørgen Moen vei (Røyse) 12:45 13:45
Trongmoen (Røyse) 12:45 13:45
Snyta Busund 13:30 15:00 To passeringer
Styggdalen Snyta 13:30 14:15
Hønefoss sentrum(Stangs gate/Storgata) Styggdalen 13:30 14:15
RV 35/E16 (Gummikrysset) Hønefoss bru 13:45 14:15
Hvalsmoen RV 35/E16 (Gummikrysset) 13:45 14:15
Viul Hvalsmoen 13:45 14:30
Knestanggata 13:45 14:30
Vang skole Knestanggata/Hvalsveien 13:45 14:30
Smeden Vang skole 14:00 14:30
Smeden 14:00 14:30
Hønen Smeden 14:00 14:45 Håndteres av Politi
Bottilrud Hønen 14:15 14:30 Håndteres av Politi
Busund Bottilrud 14:15 14:45
Styggdalen Snyta 14:15 15:00
Hønefoss sentrum (Kongens gate/ Stangs gate) Styggdalen 14:15 15:00
Stangs gate, Hønefoss sentrum 13:45 15:45 Begge retninger
Storgata Hønefoss 13:45 15:45 Begge retninger
Storgata/Søndre torv – Hønefoss 11:15 16:00 Begge retninger
Høybyveien – Riperbakken 14:15 15:45 Begge retninger
Ringveien 14:15 15:45 Begge retninger
Veientoppen Hønefoss bru 14:15 15:45 Begge retninger
Kongens gate, Hønefoss Slusing etter egen plan

 

 

Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 38-44 km/t for denne etappen. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en politibil merket med «SYKKELRITT SLUTT». Uniformert politi og sivile vakter i gul vest vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt. Medgående trafikk i løypene vil gå tettere inn på rittet.

andersSperreplan RGP