Sperreplan RGP junior

Sperreplan, Ringerike GP junior, søndag 6. mai 2018

Se løypebeskrivelse og kart her.

Strekning Fra Til Kommentar
Veientoppen til Hønefoss bru 09:30 10:30
Hønefoss bru til Veientoppen 08:25 08:35
Hønefoss bru til Veientoppen 09:30 10:30
Flattumsgate/Stabells gate til Soknedalsveien/Arnemannsveien 08:15 10:30
Soknedalsveien/Arnemannsveien til Flattumsgate/Stabells gate 08:15 10:30
Hønengata/Vesterngata til Hønefoss bru 08:25 08:35
Klekken til Hønengata/Vesterngata 08:15 08:45
Hesselberg til Klekken 08:30 08:50
Åsa til Hesselberg 08:30 09:00
Sundvollen til Åsa 08:30 09:15
Vik til Sundvollen 09:00 09:15
Svendsrud til Vik 08:45 09:30
Busund til Leine 09:00 09:45
Snyta til Busund 09:15 10:00
Hønefoss sentrum til Styggdalen 09:30 10:00
Styggdalen til Snyta 09:30 10:00
Stangs gate, Hønefoss sentrum 09:30 10:30
Storgata Hønefoss (Mellom Stangs gt/Kong Rings gt) 09:30 10:30
Storgata/Søndre torv – Hønefoss 08:00 10:30 Begge retninger
Høybyveien – Riperbakken 09:30 10:30 Begge retninger
Ringveien 09:30 10:30 Begge retninger
Kongens gate, Hønefoss 09:30 10:30 Slusing etter egen plan

 

Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 36-41 km/t for denne etappen. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en politibil merket med «SYKKELRITT SLUTT». Uniformert politi og sivile vakter i gul vest vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt. Medgående trafikk i løypene vil gå tettere inn på rittet.

andersSperreplan RGP junior