Hopp til innholdet

Sperreplan RGP junior

Sperreplan, Ringerike GP junior, søndag 8. mai 2022

Se løypebeskrivelse og kart her.
Program med passeringtider her.

Strekning Fra Til Kommentar
Veientoppen til Hønefoss bru 09:30 10:30
Hønefoss bru til meieriet 08:25 08:35
Soknedalsveien/Arnemannsveien til Flattumsgate/Stabells gate 08:15 10:30
Hønengata/Vesterngata til Hønefoss bru 08:25 08:35
Klekken til Hønengata/Vesterngata 08:15 08:45
Hesselberg til Klekken 08:30 08:50 Håndteres av eget Politi og mobile vakter
Åsa til Hesselberg 08:30 09:00
Sundvollen til Åsa 08:30 09:15
Vik til Sundvollen 09:00 09:15 Håndteres av eget Politi og mobile vakter
Svendsrud til Vik 08:45 09:30
Busund til Leine 09:00 09:45
Snyta til Busund 09:15 10:00
Styggdalen til Snyta 09:30 10:00
Hønefoss sentrum til Styggdalen 09:30 10:00
Stangs gate, Hønefoss sentrum 09:30 10:30
Storgata Hønefoss 09:30 10:30
Storgata/Søndre torv – Hønefoss 08:00 10:30 Begge retninger
Høybyveien – Riperbakken 09:30 10:30 Begge retninger
Ringveien 09:30 10:30 Begge retninger
Kilealleen/Vestre Ådal til Veien 09:30 10:30 Begge retninger
Meieriet til Kilealleen/Vestre Ådal 09:30 10:30 Begge retninger
Hønefoss bru til meieriet 09:30 10:30 Begge retninger
Kongens gate, Hønefoss 09:30 10:30 Slusing etter egen plan

Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 36-41 km/t for denne etappen. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en bil merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg. Uniformert politi og sivile vakter i gul vest vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt. Medgående trafikk i løypene vil gå tettere inn på rittet.