Hopp til innholdet

Trafikk

Internasjonale sykkelritt som Sundvolden GP og Ringerike GP er avhengig av ryddet vei for syklistene og den store kortesjen av følgebiler og MC. Vi beklager ulempene denne stengingen har for deg som publikum, men ber om forståelse for at det av hensyn til både din, rytternes og sjåførenes sikkerhet må stenges veier under rittet.

Ved fare for liv og helse må politiet kontaktes direkte på tlf. 02800 eller 112 ved nødtilfelle.