Program

Lørdag 7. mai 2022:

Sundvolden GP junior: Start kl. 08:30 fra Sundvolden hotell. Målgang ved Kleivstua ca. 11:20.

Passeringstider (40 km/t):
Tyristrand: 09:13
Vikersund: 09:39
Sylling: 10:29
Skaret: 10:48
Sundvolden: 11:08

Sundvolden GP, menn elite: Start kl. 13:00 fra Sundvolden hotell. Målgang ved Kleivstua ca. 17:00.

Passeringstider (42 km/t):
Tyristrand: 13:40
Vikersund: 14:05
Røine, første passering: 14:48
Sjåstad kirke, første passering: 15:12
Sylling: 15:25
Røine, andre passering: 15:43
Sjåstad kirke, andre passering: 16:06
Skaret: 16:37
Sundvolden: 16:56

 

Søndag 8.mai 2022:

Ringerike GP junior: Start kl. 08:30 fra Søndre torg. Målgang ca. 10:20. Avsluttende runder i sentrum fra ca. 09:50.

Passeringstider (40 km/t):
Åsa: 08:55
Sundvollen: 09:07
Leine: 09:26
Helgelandsmoen: 09:37

Ringerike GP, menn elite: Start kl. 11:30 fra Søndre torg. Målgang ca. 15:30. Avsluttende runder i sentrum fra ca. 14:40.

Passeringstider (42 km/t):
Ask: 11:48
1. målpassering: 11:58
Hvalsmoen (første passering): 12:05
Klekken (første passering): 12:28
Åsa: 12:42
Sundvollen: 12:54
Leine (første passering): 13:14
Mosengbakken: 13:12
Hole kirke: 13:22
Leine (andre passering): 13:34
Helgelandsmoen: 13:44
2. målpassering: 14:01
Hvalsmoen (tredje passering): 14:07
Knestang: 14:13
Smeden: 14:20
Busund: 14:30

gerhardProgram