Program

Lørdag 9. mai 2020:

Sundvolden GP junior: Start kl. 08:30 fra Sundvolden hotell. Målgang ved Kleivstua ca. 11:00.

Passeringstider (40 km/t):
Tyristrand: 09:08
Vikersund: 09:34
Sylling: 10:24
Skaret: 10:43
Sundvolden: 11:03

Sundvolden GP(UCI 1.2)menn elite: Start kl. 13:00 fra Sundvolden hotell. Målgang ved Kleivstua ca. 17:00.

Passeringstider (42 km/t):
Tyristrand: 13:44
Vikersund: 14:08
Røine, første passering: 14:48
Sylling: 15:25
Røine, andre passering: 15:41
Skaret: 16:30
Sundvolden: 16:52

 

Søndag 10.mai 2020:

Ringerike GP junior: Start kl. 08:30 fra Søndre torg. Målgang ca. 10:20. Avsluttende runder i sentrum fra ca. 09:50.

Passeringstider (40 km/t):
Åsa: 08:55
Sundvollen: 09:07
Leine: 09:26
Helgelandsmoen: 09:37

Ringerike GP(UCI 1.2) menn elite: Start kl. 11:30 fra Søndre torg. Målgang ca. 15:30. Avsluttende runder i sentrum fra ca. 14:40.

Passeringstider (42 km/t):
Ask: 11:48
1. målpassering: 11:58
Hvalsmoen: 12:05
Åsa: 12:42
Sundvollen: 12:54
Mosengbakken: 13:12
Salatbakken: 13:30
2. målpassering: 14:01
Knestang: 14:13
Smeden: 14:20
Busund: 14:30

gerhardProgram