Sundvolden GP junior

Rittet har start ved Sundvolden hotell kl. 08:30 og mål ved Kleivstua. Rittet kjøres over 103 km som følger:

Sundvolden hotel –Vik – Røyse – Busund – Ask – Drolsum – Vikersund – Sylling – Skaret – Utvika – Sundvolden hotel – Krokkleiva (Kleivstua)


Download GPX file

andersSundvolden GP junior