Ringerike GP

Start kl. 11:30.
Rittet har start og mål på Søndre Torg i Hønefoss sentrum og kjøres over 162 km som følger.

1 runde à 15,6 km:
Hønefoss – Veientoppen –  Heieren – Ask – Hønefoss

1 runde à 86 km:
Hønefoss – Viul – Eggemoen – Hvalsmoen – Haugsbygd – Klekken – Hesselberg – Åsa – Sundvolden – Vik – Svendsrud – Bønsnes(Mosengbakken) – Leine – Hole kirke – Svendsrud – Bønsnes – Leine – Busund – Snyta – Hønefoss.

Deretter 1 runde à 30 km:
Hønefoss – Viul – Knestang – Smeden – Klekken – Hønen – Busund – Snyta – Hønefoss

Rittet avsluttes med 5 runder à 6,2 km:
Søndre Torg – Stabelsgata – Riperbakken – Høybyveien – Ringveien – RV35 Soknedalsveien – Arnemannsveien – Kongensgate – Stangsgate – Storgata – Søndre Torg.


GPX file here.

hoydekurve_ringerike_3km

hoydekurve_ringerike_1km

gerhardRingerike GP