Hopp til innholdet

Lagledermøte 2023

RINGERIKE GP ELITE LAGLEDERMØTE:
Lørdag 7. Mai kl. 19:00 på Sundvolden hotel.

Merk: Det er separate lagledermøter for Ringerike GP og Sundvolden GP.

SUNDVOLDEN GP ELITE LAGLEDERMØTE:
Fredag 5. mai kl. 19:00 på Sundvolden hotel.

LAGLEDERMØTE SUNDVOLDEN GP JUNIOR OG RINGERIKE GP JUNIOR
Fredag 5. mai, Kl. 19:30 på Sundvolden hotell.

Merk: felles lagledemøte for både Sundvolden GP og Ringerike GP.