Sperreplan SGP

Sperreplan Sundvolden GP elite, lørdag 6. mai 2017.

Se løypebeskrivelse og kart her.

Sted fra Sted til Fra klokken Til klokken
Åsa Sundvollen 12:30 13:15
Hesselberg Åsa 13:00 13:30
Hønen Hesselberg 13:00 13:30
Bottilrud Hønen 13:00 13:30
Busund Bottilrud 13:00 13:30
Snyta Busund 13:00 13:30
Tyristrand Snyta 13:00 13:30
Viksersund Tyristrand 13:30 14:00
Vikersund Vikersund 14:00 14:15
Brygga Vikersund 13:30 15:00
Granum Brygga 14:00 16:00
Fagerli Granum 14:30 15:00
Egge Fagerli 14:30 15:30
Lyngås Egge 14:45 15:45
Enger/Sylling Lyngås 15:00 16:00
Fagerli Enger/Sylling 15:15 16:15
Brygga Fagerli 15:15 16:15
Granum Brygga 14:00 16:00
Fagerli Granum 15:30 16:15
Enger/Sylling Fagerli 15:30 16:30
Skaret Enger/Sylling 15:45 16:45
Skaret Skaret 16:15 16:45
Sønsterud Skaret Stenges midlertidig Politi
Elstangen Sønsterud 16:00 17:00
Sundvollen Elstangen Stenges midlertidig Politi
Sundvollen Sundvollen 16:30 17:00
Sundvollen Sundvollen 16:30 17:00
Sundvollen Sundvollen 16:30 17:00
Krokkleiva Sundvollen 16:30 17:30

Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 38-44 km/t for denne etappen. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en politibil merket med «SYKKELRITT SLUTT». Uniformert politi og sivile vakter i gul vest vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt. Medgående trafikk i løypene vil gå tettere inn på rittet.

andersSperreplan SGP