Sperreplan SGP junior

Sperreplan, Sundvolden GP, junior, lørdag 6. mai 2017.

Se løypebeskrivelse og kart her.

Sted fra Sted til Fra klokken Til klokken
Vik Sundvollen Stenges midlertidig Politi
Moskummen Vik 08:30 09:00
Kirkebakken/Prestegårdsveien Moskummen 08:30 09:00
Busund Kirkebakken/Prestegårdsveien 08:30 09:00
Snyta Busund 08:30 09:00
Tyristrand Snyta 08:45 09:15
Vikersund Tyristrand 08:45 09:15
Vikersund Vikersund 09:15 09:45
Fagerli Vikersund 09:15 10:30
Enger/Sylling Fagerli 10:00 10:30
Skaret Enger/Sylling 10:15 10:45
Skaret Skaret 10:30 11:00
Sønsterud Skaret Stenges midlertidig Politi
Elstangen Sønsterud 10:30 11:30
Sundvollen Elstangen Stenges midlertidig Politi
Sundvollen Sundvollen 11:00 11:30
Sundvollen Sundvollen 11:00 11:30
Sundvollen Sundvollen 11:00 11:30
Krokkleiva Sundvollen 11:00 12:00

Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 36-41 km/t for denne etappen. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en politibil merket med «SYKKELRITT SLUTT». Uniformert politi og sivile vakter i gul vest vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt. Medgående trafikk i løypene vil gå tettere inn på rittet.

andersSperreplan SGP junior