Sperreplan RGP

Sperreplan Ringerike GP, søndag 7. mai 2017

Se løypebeskrivelse og kart her.

Strekning fra Strekning til Fra Til Kommentar
Veientoppen Hønefoss bru 11:00 16:00 Begge retninger
Flattumsgate/Stabells gate Soknedalsveien/Arnemannsveien 11:00 16:00
Soknedalsveien/Arnemannsveien Flattumsgate/Stabells gate 11:00 16:00
Heiern mølle Heradsbygdveien/Tryms vei 11:00 12:00
Ask Heiern mølle 11:00 12:00
Styggdalen Ask 11:30 12:00
Hønefoss sentrum(Stangs gate/Storgata) Styggdalen 11:30 12:00
RV 35/E16 (Gummikrysset) Hønefoss bru 11:45 12:15
Eggemoen RV 35/E16 (Gummikrysset) 11:45 12:15
Viul Hvalsmoen 11:45 12:30
Eggemoen Viul 11:45 12:30
Hvalsmoen Eggemoen 11:45 12:30
Klekkenveien/FV181 Viul 11:45 12:30
Klekken Klekkenveien/FV181 12:00 12:30
Hesselberg Klekken Håndteres av Politi
Åsa Hesselberg 12:15 12:45
Sundvollen Åsa 12:00 13:00
Vik Sundvollen Håndteres av Politi
Svensrud Vik 12:30 13:15
Busund Leine 12:45 13:45
Leine Svensrud 12:30 13:30
Leine Mosengbakken/Hundstadveien 12:30 13:30
Mosengbakken (Røyse) 13:00 13:30
Prestegårdsveien (Røyse) 13:00 13:30
Jørgen Moen vei (Røyse) 13:00 13:30
Trongmoen (Røyse) 13:00 13:30
Snyta Busund 13:15 15:00 To passeringer
Styggdalen Snyta 13:30 14:00
Hønefoss sentrum(Stangs gate/Storgata) Styggdalen 13:30 14:15
RV 35/E16 (Gummikrysset) Hønefoss bru 13:30 14:00
Hvalsmoen RV 35/E16 (Gummikrysset) 13:45 14:15
Viul Hvalsmoen 13:30 14:30
Knestanggata 13:30 14:30
Vang skole Knestanggata/Hvalsveien 13:30 14:30
Smeden Vang skole 13:30 14:30
Smeden 13:30 14:30
Hønen Smeden Håndteres av Politi
Bottilrud Hønen Håndteres av Politi
Busund Bottilrud 14:00 14:45
Styggdalen Snyta 14:15 14:45
Hønefoss sentrum (Kongens gate/ Stangs gate) Styggdalen 14:15 15:00
Stangs gate, Hønefoss sentrum 14:15 16:00 Begge retninger
Storgata Hønefoss 06:00 20:00 Begge retninger
Storgata/Søndre torv – Hønefoss 06:00 20:00 Begge retninger
Høybyveien – Riperbakken 14:15 16:00 Begge retninger
Ringveien 14:15 16:00 Begge retninger
Kongens gate, Hønefoss Slusing etter egen plan

Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 38-44 km/t for denne etappen. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en politibil merket med «SYKKELRITT SLUTT». Uniformert politi og sivile vakter i gul vest vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt. Medgående trafikk i løypene vil gå tettere inn på rittet.

andersSperreplan RGP