Sperreplan RGP junior

Sperreplan, Ringerike GP junior, søndag 7. mai 2017

Se løypebeskrivelse og kart her.

Strekning Fra Til
Veientoppen til Hønefoss bru 08:45 11:00
Hønefoss bru til Veientoppen 08:45 11:00
Flattumsgate/Stabells gate til Soknedalsveien/Arnemannsveien 08:45 11:00
Soknedalsveien/Arnemannsveien til Flattumsgate/Stabells gate 08:45 11:00
Hønengata/Vesterngata til Hønefoss bru 08:45 09:05
Klekken til Hønengata/Vesterngata 08:45 09:15
Hesselberg til Klekken Håndteres av Politi
Åsa til Hesselberg 09:00 09:30
Sundvollen til Åsa 09:15 09:45
Vik til Sundvollen Håndteres av Politi
Svendsrud til Vik 09:30 10:00
Busund til Leine 09:45 10:15
Snyta til Busund 09:45 10:30
Hønefoss sentrum til Styggdalen 10:00 10:30
Styggdalen til Snyta 10:00 10:30
Stangs gate, Hønefoss sentrum 08:00 16:00
Stangs gate, Hønefoss sentrum 08:00 16:00
Storgata Hønefoss 08:00 16:00
Storgata Hønefoss 08:00 16:00
Kongens gate, Hønefoss Slusing etter egen plan
Kommunale veier i sentrum etter egen plan

Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 36-41 km/t for denne etappen. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en politibil merket med «SYKKELRITT SLUTT». Uniformert politi og sivile vakter i gul vest vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt. Medgående trafikk i løypene vil gå tettere inn på rittet.

andersSperreplan RGP junior