Program

Lørdag 5. mai 2018:
Sundvolden GP junior: Start kl. 08:30 fra Sundvolden hotell. Målgang ved Kleivstua ca. 11:00.
Sundvolden GP(UCI 1.2)menn elite: Start kl. 13:00 fra Sundvolden hotell. Målgang ved Kleivstua ca. 17:00.

Søndag 6.mai 2018:
Ringerike GP junior: Start kl. 08:30 fra Søndre torg.
Ringerike GP(UCI 1.2) menn elite: Start kl. 11:30 fra Søndre torg. Målgang ca. 15:30. Avsluttende runder i sentrum fra ca. 14:30.

gerhardProgram